Free Downloads V P Korobeinikov Books

ISBN 10: 0883186748
ISBN 13: 9780883186749

Download Problems of Point Blast Theory by V. P. Korobeinikov

ISBN 10: 089116751X
ISBN 13: 9780891167518

Download Unsteady Interaction of Shock & Detonation Waves in Gases by V. P. Korobeinikov

ISBN 10: 5744206248
ISBN 13: 9785744206246

01 Jan 1996
V P Korobeinikov
Download Printsipy Matematicheskogo Modelirovaniia by V P Korobeinikov
pas6557pas